Δραστηριότητες

Πολιτιστικά Προγράμματα  Νηπιαγωγείου

2012-2013
Ψηφιδούλα-Ψηφιδούλα και έγινε η παραστασούλα [pdf, 7,30 MB]
Ημερολόγιο δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου και του συλλόγου